สวัสดีครับ
อยากถามว่าเวสป้า64ติดแบตเอตรี่ได้หรือเปล่า?ถ้าติดไ ด้ต้องใช้อุปกรณือะไรมั้งรบกวนผู้รู้ตอบคำถามหน่อยนะ ครับและสอนวิธีติดตั้งด้วย ขอบคุณล่วงหน้าครับ