“ งาน ขายฝัน เพื่อน้อง ครั้งที่ 1 ”
โดย ชมรมอนุรักษ์รถโบราณ ST.Lucifer Classic Club
- วันเสาร์ที่ 6 และวันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน 2551-
ณ โรงเรียนท่าแร่วิทยา ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร

วัตถุประสงค์
เพื่อหารายได้ช่วยหาซื้ออุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การเรียน และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกั น ระหว่างชมรมต่าง ๆ ที่มาร่วมงาน ให้มีความรัก ความสามัคคี และช่วยเหลือสังคม และให้
ชาวสองล้อทุกท่านเที่ยวจังหวัดสกลนคร เช่น

- อุทยานแห่งชาติภูพาน
- พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ฝั่น เป็นต้น
- แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับรถโบราณ
กำหนดการ วันที่ 6 กันยายน 2551
12.00 น. เริ่มลงทะเบียน และหาที่พักผ่อนตามอัธยาศัย 16.00 น. ร่วมรับประทานอาหารเย็น ( แกง / ต้ม /ยำ ) ฟรี!!!
17.00 น. ชมการประกวดรถ
- ประเภทรถครอบครัวไฟต่ำเดิม 1 รางวัล
- ประเภทรถครอบครัวเดิม 1 รางวัล
- ประเภทรถผู้ชายสมบูรณ์ 1 รางวัล
- ประเภทความคิดสร้างสรรค์ สวยงาม 1 รางวัล
- ประเภทรถเล็กสวยงาม 1 รางวัล
- ประเภท Vespa / Lambretta ( ถ้ามี )

- รางวัลมาไกล 1 รางวัล
- รางวัลมาเยอะ 1 รางวัล
18.00 น. เริ่มพิธีการบนเวที
19.00 น. ประธานกล่าวเปิดงาน
- ชมวงดนตรี
- ชมการประกวดมิส
- ประมูลของเพื่อหารายได้ช่วยหาซื้ออุปกรณ์กีฬาและอุปก รณ์การเรียน

- แลกของที่ระลึก
23.00 น. ข้าวต้มรอบดึก

01.00 น. แยกย้ายพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 7 กันยายน 2551
07.30 น. ร่วมรับประทานอาหารเช้า ( ข้าวต้ม )

08.30 น. ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณจัดงาน
09.30 น. สมาชิกที่มาร่วมงานเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ

ค่าลงทะเบียน
ท่านละ 100 บาท รับ ( อาร์ม สติกเกอร์ )
ท่านละ 200 บาท รับ ( เสื้อ อาร์ม สติกเกอร์ ) ทำเสื้อแค่ 100 ตัว
กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตาม ความเหมาะสม
ถ้าใครมีหนังสือที่ไม่ได้อ่านแล้วก็นำมาบริจาคให้น้อ งๆของเราได้อ่านกันนะครับ หนังสืออะไรก็ได้ครับ

หรืออื่นๆสอบถามเพิ่มเติม โจ 089 – 4207883 แมน 080 - 1943501