ปล.ใครมีรถ..รุ่นนี้ช่วยหารุปมาโชว์หน่อยน่ะครับ...จ ่ะขอบคุนเปงอย่างยิ่ง