ไครมีภาพ CB 175 เอามาดูหน่อยครับ ดอกอ้อคลาสสิคสองล้อโบราณ