อยากดูรูปที่พี่หาญไปสีสังวาน เขาว่าพี่หาญคำนับฟ้าดินหลายลอบเลย