คือแบบว่า รถมีใบคุมเครื่องแต่ไม่มีเล่มทะเบียนมีวิธีใดบ้างที่ จะขอเล่มทะเบียนใหม่ได้

แต่รถยังมีเลขโครงอย่นะคับ มีแผ่นทะเบียนด้วย ช่วยบอกที่คร้าบ