ช่วยกันออกแบบสติ๊กเกอร์เลดี้ มาคนล่ะแบบและมาคุยกันว่าแบบไหนสมควรได้เป็นสติ๊กเกอ ร์.../\2 /\2