ขอขอบคุณกลุ่ม เหล่าเซ็ง ที่ช่วยจับนักเลง บ้านหนองสระพังโกสุมพิสัยอย่างมากมาย