KTB กระต่ายบิน Free Dom ปาร์ตี้ No.1
( โครงการนี้เพื่อน้องในชนบท)
ในวันที่ 10-11 มกราคม พ.ศ.2552
ณ.โรงเรียน บ้านห้วยผักหนาม ต.ชับสีทอง อ.เมื่อง จ.ชัยภูมิ


วันที่10 มกราคม 2552

08.00 ลงทะเบียนเข้างาน(คันละ100บาท รับของที่ละลึก )
12.00 พักผ่อนตามสบาย หาที่กลางเต้น
16.00 ชมการประกวดรถ
ประเภท รางวัล
1.หญิงเดิม-เน้นขับมาเอง
2.หญิงสวยงาม
3. ชายเดิมสวยงาม
4. รถเล็กสวยงาม
5.มาเยอะนับจากการลงทะเบียน

19.00 ฟังเพลงเบาๆบนเวที

21.00 ประท่านกล่าวเปิดงาน
22.00 สนุกกับวงดนตรี-ประกวดมิสKTB กระต่ายบิน
22.00 มอบทุนการศึกษา-ทุนอาหารกลางวันแก่โรงเรียน
23.00 มอบรางวัลให้รถที่ได้รางวัล-แลกของที่ระลึก
24.00 สนุกกับวงดนตรี-แยกย้ายกันพักผ่อน

วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2552

07.00 รับประทานอาหารเช้า(ข้าวต้ม)
08.00 ช่วยกันทำความสะอาดบริเวณรอบๆโรงเรียน
09.00 แยกย้ายกันกลับบ้านเดินทางโดยปอดภัย

หมายเหตุ -
ทางมางาน- มาทางน้ำตกตาดโตนแล้วเลื้ยวช้ายขึ้นไปทางเขื่อนลำประ ทาวหรื่อเขื่อนบน
ห่างจากเขื่อนลำประทาว 4 กิโลเมตร


-รายได้ในครั้งนี้หลังหักค่าใช่จ่ายใดๆทั้งสิน
มอบให้โรงเรียนบ้านห้วนผักหนามเป็นทุนอาหารกลางวันและทุนการศึกษา
แก่เด็กๆในโรงเรียน
-ทางมาโรงเรียนที่จัดงานเป็นทางขึ้นเขา ให้ระวังในการขับขี่
- สถานที่จัดงาน ไกล้สถานที่ท่องเที่ยว มีที่ให่ท่านเที่ยวชม
คือ.เขื่อนลำประทาว -มอหินขาว-น้ำตกตาดโดน-อยู่บริเวณรอบงาน
- ทางทีมงานเปิดทางให้แล้วแต่มีข้อตกลงคือเรื่องท้อเสี ยงดังจนเกินไป
และให้เครารพกฎจราจร งานนี้ท่านตำรวจมาคุมเองเรื่องทะเลาะวิวาท
ท่านบอกเอาจริงเพราะเรื่องแบบนี้ในงานรถเก่าแต่ก่อนม ันไม่เคยมีมาก่อน
- ทางทีมงานกระต่ายบินได้ขอกับวงดนตรีถ้าไม่มีการก่อคว ามวุ่นวายใดๆ
จะเล่นจนถึง01.00-02.00ครับหวังว่าได้รับความร่วมมือจากทุกกลุ่มนะ ครับ

ผิดพาดประการใดก็ขอกราบโทษมา ณ.โอกาส นี้ด้วยนะครับ
ด้วยความเครารพเป็นอย่างสูง

เบอร์ติดต่อ-0816693954 บอล
-0867256248 ดุ๊ก
-0801686608 เช็ก
-0850170598 น้องปุ๋ย