ตามที่เรารู้ๆกันอยู่ว่าพวกท่านชอบ ทำบุญเราจึงมีบุญมาบอก!

> วัดพระบาทน้ำพุกำลังต้องการความช่วยเหลือ
> อันนี้เรื่องจริง.ขอกำลังทรัพย์กันคนละเล็กละน้อยจ้า
> ตอนนี้หลวงพ่ออลงกตต้องมาเดินตระเวณขอรับบริจาคตามบ้ านด้วยตัวเอง
> เพราะเราได้พบท่านเเละบริจาคไปตอนท่านเดินผ่านหน้าบ้ าน
> พออีก3-4วันต่อมาเราไปเห็นหลวงพ่ออลงกตไปเดินตากเเดดขอรับบร ิจาค
> รอบจตุจักรอีก สงสารท่านมากมาก.
> ถ้าไม่ทำบุญแต่ช่วย forward mail นี้ก็ยังดี
> วัดพระบาทน้ำพุยังต้องการความช่วยเหลือ
> วัดพระบาทน้ำพุ..อ่อนแรงรายจ่าย 3.5ล้าน/เดือนอนิจา
> โครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ หรือยูเอ็นเอดส์ (UNAIDS)
> รายงานสถานการณ์ ผู้ป่วยเอดส์ทั่วโลกไว้ว่า (พ.ศ.2546)
> ทั่วโลกมีผู้เป็นเอดส์ทั้งสิ้น กว่า 38 ล้านคน ในจำนวนนี้ เป็นผู้ใหญ่ประมาณ
> 31 ล้านคน เด็กอายุต่ำกว่า15 ปี อีกกว่า 7 ล้านคน ในปีเดียวกันทั่วโลก
> มีผู้ป่วยเอดส์ตาย ไป กว่า 3 ล้านคนวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี
> ปัจจุบันไม่เพียงมีชื่อในด้านให้ความช่วยเหลือผู้ป่ว ย
> เอดส์ทั้งในระดับประเทศและสากล
> ยังเป็นเสมือนแหล่งรวมพลคนเป็นเอดส์ใหญ่สุดของโลก
> นับแต่วัดนี้ เริ่มเปิดรับผู้ป่วยเอดส์ครั้งแรก เมื่อปี 2535
> ต้องเผชิญกับสารพันปัญหา พระอุดมประชาทรหรือหลวงพ่ออลงกตเจ้าอาวาส
> ต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างหนัก กว่าที่สังคมจะเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้ป่วย
> แต่ยิ่งวัดนี้จัดระบบให้การดูแลผู้ป่วยดีเพียงไร
> ดูเหมือนปัญหาเอดส์จากทั่วสารทิศ ยิ่งหลั่งไหลรุมเร้า กลายเป็น
> าระหนักอึ้งให้หลวงพ่อมากขึ้นทุกขณะ
> นับจากวันแรกที่วัดพระบาทน้ำพุ เปิดประตูต้อนรับผู้ป่วย เอดส์ หมายเลข 1
> จวบจนวันนี้ เป็นเวลาครบ 12 ปีเต็ม
> เฉลิมพล พลมุข์ ผู้จัดการโครงการธรรมรักษ์นิเวศน์
> วัดพระบาทน้ำพุอยากใช้วาระนี้นำบางประสบการณ์ที่หวาน อมขมกลืนกลับมาใคร่ครวญ
> เขาตัดพ้อว่า จะมีใครสนใจบ้างหรือไม่
> ทุกวันนี้สถานการณ์ในวัดพระบาทน้ำพุเป็นอย่างไร
> ผู้ป่วยยิ่งทวีจำนวน ชีวิตความเป็นอยู่ของคนเหล่านั้นจะเป็นอย่างไร
> ข้าวของเครื่องใช้ในการดูแลผู้ป่วยได้มาจากไหน
> “ทุกวันนี้หลวงพ่อต้องรับผิดชอบดูแลคนในวัด ไม่ต่ำกว่า1,000 ชีวิต”
> ผู้จัดการหนุ่มเว้นจังหวะ
> “ทุกเดือนท่านมี าระต้องหาเงินไม่ต่ำกว่า 3,500,000 บาท หรือเฉลี่ยวันละ
> 116,000กว่าบาทมาใช้จ่ายในวัด”
> เขาว่า ฟังเหมือนวัดนี้ใช้เงินมือเติบ...แต่ใครไม่รู้
> ไม่เคยสัมผัสความเป็นไปใกล้ชิด ยากจะเข้าใจ
> “แค่ค่ายา ค่าอาหารค่าบริหารจัดการ เงินเดือนเจ้าหน้าที่และค่าเผาศพ
> แต่ละเดือนแทบไม่เหลือ ช่วง 4-5 ปีมานี้ ยังมีกลุ่มคนและองค์กร ทั้ง
> าครัฐและเอกชน ดาหน้าเข้าไปขอรับเงินความอนุเคราะห์จากหลวงพ่อแทบไม ่เว้น”
> “มีทั้งขอเงินไปซื้อคอมพิวเตอร์ ซื้อแอร์สำนักงาน
> ขอให้ท่านช่วยสร้างอาคารสถานที่ให้ และขออะไรต่อมิอะไรอีกมาก ใครก็รู้
> หลวงพ่อเปี่ยมล้นด้วยเมตตาคนที่ขอได้สมหวัง กลับไปดีใจหน้าบาน
> พวกไม่สมหวังก็เอาท่านไปนินทาว่าร้าย”
> เฉลิมพลเล่าว่า ารกิจอันเกิดจากรายจ่ายของวัด เฉลี่ย เดือนละ 3.5 ล้านบาท
> บีบคั้นให้แต่ละวัน หลวงพ่ออลงกตต้องออกจากวัด ตั้งแต่ตี 2 ตี 3
> เพื่อไปบิณฑบาตข้าวสาร อาหารแห้งจตุปัจจัยจากประชาชนตามที่ต่างๆ
> เพื่อนำไปเลี้ยงดูผู้ป่วยเอดส์ และขับเคลื่อนให้องค์กร
> สามารถยืดลมหายใจอยู่รอดไปวันๆ วัดพระบาทน้ำพุ ได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
> ดูแลผู้ป่วยเอดส์ ปีละ 9 สนบาท
> “ถ้านี่คือการทำธุรกิจป่านนี้วัดพระบาทน้ำพุเจ๊ งไปนา น
> แล้วบางวันมีเงินบริจาคเข้าวัดยังไม่ถึง 3,000 บาท
> แต่สิ่งที่ทำให้คนในวัดนับพันชีวิตอยู่ได้ทุกวันนี้ค ือ ข้าวสารอาหารแห้ง
> จากผู้มีจิตศรัทธาที่ใส่บาตรหลวงพ่อ”
> เฉลิมพลบอกว่า 12 ปีที่ผ่านมา “หลวงพ่ออลงกต” ทำงานหนักมา
> ตลอดทำให้หมู่นี้สุข
> าพของท่านเริ่มอิดโรยเศรษฐกิจของประชาชนส่วนใหญ่ก็อย ู่ในช่วงขาลง
> พลอยให้สถานการณ์ของวัดพระบาทน้ำพุต้องอยู่ในช่วงขาล งไปด้วย12 ปีที่ผ่านมา
> ยอดคนป่วยมีแต่เพิ่ม โรงพยาบาลของรัฐก็รับไม่ไหว
> คนเหล่านี้ไม่มีที่จะไปและไม่สามารถกลับไปอยู่กับครอ บครัว คนเป็นเอดส์
> นอนกันเกลื่อนวัด เด็กเล็กๆ รอทั้งข้าวนม และของเล่น
> รัฐบาลก็ขาดความจริงใจจะดูแล”
> “ลำพังหลวงพ่อรูปเดียว ต้องหาเงินมาดูแลให้คนเป็นเอดส์อยู่ฟรี กินฟรี
> ตายก็เผาให้ฟรี เดือนละ 3 ล้านกว่าบาท นับเป็นเรื่องสาหัส”
> ผู้จัดการโครงการธรรมรักษ์ฯทิ้งท้ายว่า
> “สถานการณ์ขาลงเช่นนี้ ในอนาคต วัดจะอยู่ดูแลคนเป็นเอดส์ ได้อีกนานแค่ไหน
> ขึ้นอยู่กับประชาชนทั้งประเทศจะเป็นผู้ตัดสิน”

เชิญบริจาคได้ที่
ธนาคารกสิกรไทย
ชื่อบัญชี “กองทุนรวมธรรมรักษ์วัดพระบาทน้ำพุ” เลขที่ ๑๗๔-๒-๔๐๙๑๐-๐

ช่วยกันทำบุญเยอะนะครับบุญจะได้รักษาเวลาท่านเดินทาง !
ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ร่วมกันทำบุญใหญ่ในครั้งนี ้