รถมีแม็ก 9 ก้าน

เครื่องเดิมวิ่งดี

อยู่บางแสนนะ

ขายได้ขายเลย

เปิด 15000 บาท

ลดได้ถ้าพูดดี มีมารยาท

0854940108