ขอเชิญชาวจักรยานโบราณ ที่สะดวก ร่วมเดินทางเพื่อไปแจกสิ่งของ แก่ผู้ยากไร้ที่อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 30 ธ.ค 53 - 1 ม.ค 54 ร่วมกับ โครงการพี่ให้น้อง ททบ5.และ ชมรมจักรยานล้อโต ลุงบัง + น้าชัยล้อโต
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณหนึ่งเชียงใหม่ 0895555764