-->> แอบเห็น เจ๊กบุญ ใน Hello วันหยุด 5 ธันวาคม 2549 ด้วย....ครับ

ไปออกรายการมาเท่มากเลยนะท่าน................