ตอนนี้ระบบไฟเป็นหน้าทองขาวอยากเปลี่ยนเป็นcdiต้องใช ้ระบบไฟรถอะไรถึงจะวิ่งดีใครรู้ฝากเบอร์โทรกลับด้วย