อ้างอิง ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ kingsize อ่านข้อความ
ขอขอบคุณทุกกลุ่ม ทุกชมรมที่มาร่วมงาน มิตติ้งสีโขะ @ ผีตาโขน ของกลุ่มเรานะครับ

ผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ

และขอประกาศว่า กลุ่มสีโขะเมืองเลย นับต่อจากนี้จะมีไม่การจัดงานอีกต่อไปแล้วนะครับ ไม่ว่ากรณีใดๆ

เพราะแนวทางของผมคือ ผู้ให้ ไม่ใช่ผู้รับ ครั้งนี้เป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายของกลุ่มสีโขะเม ืองเลยครับ

คิง ประธานกลุ่มสีโขะเมืองเลยสุดๆๆเลยครับ