กำลังเตรียมความพร้อมครับ บรรยากาศเป็นใจ ทุกลุ่มทุกชมรมเตรียมตัวเดินทางกันได้ ขอย้ำ สถานที่เป็นรุ่งเลิศรีสอทร์ กม.ที่ 4 จากสพานลอยแยกไปทางเขาใหญ่