พี่น้องชาวคลาสสิคครับ ผมในนาม จ่าศักดิ์ km7 ขอขอบคุณทุกท่านทุกคนทีมาร่วมงาน โครงการปันนำ้ใจให้น้องครั้งที่ 7 ที่ผ่านมา ทำให้ เราได้เห็นมิตรภาพและความยิ่งใหญ่ของพี่น้องเรา ไม่ว่าเป็นใครก็ตามรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ และทางเราขออภัยเป็นอย่างยิ่งถ้าการต้อนรับและการทัก ทายอาจจะไม่ทั่วถึงแต่ถือว่าท่านได้ใจพวกเราทั้งหมดไ ปแล้ว เราพยายามทุกวิถีทางเพื่อผลักดันให้งานนี้เกิดขึ้นได ้ ฟันฝ่าอุปสรรคมากมาย ทั้งคำพูดจาทากถาง สบประมาท ใส่ร้ายป้ายสีทุกวิถีทาง แต่มันทำให้กลายเป็นแรงผลักดันคาวมมุ่งมั่น ที่ทำให้เราผลักดันให้งานนี้เกิดขึ้นในพื้นที่ของเรา ให้ได้ และขอบคุณทุกกำลังใจที่ทำให้งานครั้งนี้เกิดขึ้น ถ้าพวกเราร่วมใจกันไม่มีใครที่จะมาทำอะไรพวกเราได้ กลุ่มเราขอบอกว่า เราเป็นมิตรกับทุกกลุ่ม สมกับสโลแกน km7 ชื่อนี้ไม่ทำให้ใครผิดหวัง