ฝากประชาสัมพันธ์งานต่างๆตรงกระทุ้นี้นะคับพี่น้อง(ห ้ามโพสนอกกระทุ้นะคับ)

ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือนะคับ