งาน siam classic zone motor classic show on tour

จัดโดย นิตยสาร สยามคลาสสิคโซน

9 มีนาคม 2556 ณ สนามกีฬาโรงเรียนสุโขทัยวิทยา อ.เมือง จ.สุโขทัย

20 เมษายน 2556 ณ สนามโรงเรียนห้องแซงวิทยา อ.เลิงนกทา จ. ยโสธร