ประเภทการประกวดรถในรุ่นต่างๆ
งานสยามคลาสสิคโซนนอร์ทเทิร์นปาร์ตี้ ครั้งที่ 2
วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2556
ณ เขาหลวงวิว ไดร์วิ่งกอล์ฟคลับ อ.เมือง จ.สุโขทัย

1. รถผู้หญิงไฟต่ำ - เดิม - สวยงาม
2. รถผู้หญิงถังแยก (c65,c50 ฯ) - เดิม - สวยงาม
3. รถผู้หญิงถังใน ( c70 ฯ) - เดิม - สวยงาม
4. รถผู้หญิง 2 จังหวะ - เดิม - สวยงาม
5. รถผู้ชายสูบนอน 4 จังหวะ - เดิม - สวยงาม
6. รถผู้ชาย 2 จังหวะ - เดิม - สวยงาม
7. รถผู้ชายสูบตั้ง ( cg,jx,wing) - เดิม - สวยงาม
8. รถผู้ชายสูบตั้ง 2 จังหวะ - เดิม - สวยงาม
9. รถผู้ชาย 2 สูบ ต่ำกว่า 250 ซีซี (หมู ฯ) - เดิม - สวยงาม
10. รถผู้ชาย 2 สูบมากกว่า 250 ซีซี - เดิม - สวยงาม
11. Sr, club man
12. ล้อเล็กสวยงาม ( มั้งกี้, กอลิล่า, ชาลี)
13. Scooter ( vespa, lam )
14. รถเก่าทรงคุณค่า