มีรูปครับ http://www.thaiscooter.com/forums/sh...8#.Ub7xK9hGbcs