หากพูดถึงความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับรถยนต์ในระดับเดีย วกันแล้ว ถือได้ว่าสูสีและอาจมีบางจุดที่เหนือกว่าอยู่บ้าง

More...