พอดีเพื่อนบอกว่ามีคนขายครับ
mk2 เครื่อง สปิน ฝาข้างตีไหม่ เกาะหน้าตีไหม่ body แท้ มัยมีทะเบียน สีพอไช้ 75000
น่าเอามัยครับ หรือควน หาไปก่อนครับ