....ลงรูปด้วยก็ดีนะคับ....
..ขอแบบมีใบคุมเครื่องด้วยจะดีมากคับ...
...ขอเครื่องพร้อมเกียนะคับ..