"ซูบารุ บีอาร์ซี" คันนี้น่าจะสร้างความแตกต่างบนท้องถนนได้ด้วยความเป็ น "ซูบารุ" อีกทั้งความสนุกสนานในการขับขี่เต็มอารมณ์

More...