ตลาดรถยนต์ระดับพรีเมียมแม้ขนาดตลาดจะไม่ใหญ่นัก แต่ต้องถือว่าเป็นตลาดที่มีภูมิคุ้มกันสูง

More...