เทดดี้ ออโต้เซลส์ คาดตลาดเกรย์มาร์เก็ตฟื้น ชี้ค่าเงินเยนอ่อน ส่งผลราคารถยนต์ญี่ปุ่นนำเข้าถูกลง 20% ดันกำลังซื้อผู้บริโภค

More...