จีเอ็มไทยจะยังคงยืนหยัดต่อสู้กับการแข่งขันที่รุนแร งในตลาดรถของไทยที่มีแบรนด์รถยนต์ญี่ปุ่นเป็นผู้เล่น รายใหญ่

More...