ไมโครซอฟท์เผยว่า Office Online สามารถเชื่อมต่อกับ Dropbox ได้แล้ว ดังนี้

  • จาก Office Online ผู้ใช้สามารถค้นหา เปิด และบันทึกไฟล์ลง Dropbox ได้
  • จาก Dropbox บนเว็บ ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม Open ขณะเปิดดูไฟล์ เพื่อเปิด Office Online แก้ไขไฟล์ได้

อนึ่ง การบูรณาการของทั้งสองบริการเป็นส่วนหนึ่งของความร่ว มมือของทั้งสองที่เริ่มตั้งแต่ปีที่แล้ว
ที่มา: Office Blogs
Microsoft Office, Microsoft, Dropbox
อ่านต่อ...