OOHOO มูเตลู |
ตอน ออกรถให้สีถูกโฉลกตามวันเกิดนอกจากเรื่องฤกษ์ออกรถแล้ว ยังมีอีกความเชื่อนึงที่คนส่วนมากให้ความสำคัญก่อนกา รออกรถ นั่นก็คือสีรถตามวันเกิด ซึ่งคนส่วนใหญ่มีความเชื่อกันว่าเรื่องของสีรถสัมพัน ธ์กับดวงชะตาของผู้เป็นเจ้าของรถ MR.OOHOO จึงได้รวบรวมความเชื่อเรื่องสีต่างๆมาฝากทุกท่านที่เ กิดตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงเสาร์กันเลยครับ

สีรถที่ถูกโฉลกสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์
รถสีแดง เสริมสง่าราศี มากด้วยบุญญาบารมี มีอำนาจวาสนา คนนบนอบยำเกรง
รถสีดำ เสริมความน่าเคารพนับถือ เสริมดวงเรื่องทรัพย์สินเงินทอง การเงิน
รถสีขาว สีครีม เสริดวงมความสงบปลอดภัยจากเหตุร้าย
รถสีม่วง เสริมด้านศรัทธา ความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ และดวงเรื่องการเงิน
รถสีเขียว เสริมดวงให้คนรัก เมตตา อุปถัมภ์ค้ำชู ช่วยเหลือ
รถสีเทา สีทอง เสริมดวงเรื่องเมตตามหานิยม เสริมเสน่ห์ การสนับสนุนเกื้อกูล
รถสีฟ้า สีน้ำเงิน โชคร้าย อัปมงคล ความเป็นเสนียด ศัตรูคู่แข่ง อุปสรรคในการดำเนินชีวิต

สีรถที่ถูกโฉลกสำหรับคนเกิดวันจันทร์
รถสีเขียว อำนาจวาสนา บารมี เกียรติยศ และชื่อเสียงตำแหน่งหน้าที่การงาน อานุภาพอิทธิพลที่ทำให้คนเคารพยำเกรง มีความสามารถในการควบคุมบังคับบัญชาคน
รถสีส้ม สีเหลือง เสริมดวงเรื่องการเงิน ความมั่นคง ทุนทรัพย์ ราคาและคุณค่าที่จะเพิ่มพูนให้แก่ตนเองในปัจจุบันและ ภายภาคหน้า
รถสีดำ เสริมความสงบปลอดภัยจากเหตุร้าย
รถสีฟ้า เสริมดวงให้ประสพความสำเร็จในการดำเนินชีวิตและหน้าท ี่การงาน
รถสีน้ำเงิน สีทอง เสริมเสน่ห์ ผู้ใหญ่รักเมตตาและเอ็นดู มีแต่สิ่งที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หลักทรัพย์ โชคลาภ เสน่ห์ที่ทำให้คนรักใคร่เมตตา และศรัทธาในตัวเรา
รถสีชมพู เสริมดวงให้ประสพผลสำเร็จได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชู ได้รับการสงเคราะห์เกื้อหนุนจากผู้ใหญ่ ได้รับการส่งเสริม ในการดำเนินชีวิตและหน้าที่การงาน
รถสีแดง โชคร้าย อัปมงคล ความเป็นเสนียด ศัตรูคู่แข่ง อุปสรรคในการดำเนินชีวิต

สีรถที่ถูกโฉลกสำหรับคนเกิดวันอังคาร
รถสีดำ เสริมดวงด้านพลังอำนาจ เกียรติยศ และชื่อเสียงตำแหน่งหน้าที่การงาน อานุภาพอิทธิพลที่ทำให้คนเคารพยำเกรง มีความสามารถในการควบคุมบังคับ
รถสีม่วง เสริมวาสนาบารมี โชคลาภ ความโชคดี
รถสีทอง สีส้ม เสริมความสงบปลอดภัยจากเหตุร้าย เช่น อุบัติเหตุ แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง
รถสีเทา เสริมความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ
รถสีเขียว เสริมดวงด้านการแก้ปัญหา ไร้อุปสรรค ไร้ศัตรูและคู่แข่ง
รถสีแดง สีชมพู เสริมดวงให้ประสพผลสำเร็จได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชู ได้รับการสงเคราะห์เกื้อหนุนจากผู้ใหญ่ ได้รับการส่งเสริม ในการดำเนินชีวิตและหน้าที่การงาน
รถสีขาว สีเหลือง โชคร้าย อัปมงคล ความเป็นเสนียด ศัตรูคู่แข่ง อุปสรรคในการดำเนินชีวิต

สีรถที่ถูกโฉลกสำหรับคนเกิดวันพุธ
รถสีฟ้า สีน้ำเงิน เสริมดวงด้านความเคารพนับถือ ยกย่องยอมรับ
รถสีน้ำตาล สีทอง เสริมดวงด้านพลังอำนาจ เกียรติยศ และชื่อเสียงตำแหน่งหน้าที่การงาน อานุภาพอิทธิพลที่ทำให้คนเคารพยำเกรง มีความสามารถในการควบคุมบังคับ
รถสีเทา เสริมความสงบปลอดภัยจากเหตุร้าย เช่น อุบัติเหตุ แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง
รถสีม่วง เสริมโชคลาภ ความโชคดี
รถสีขาว สีเหลือง ดำ เสริมดวงให้ประสพผลสำเร็จได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชู ได้รับการสงเคราะห์เกื้อหนุนจากผู้ใหญ่ ได้รับการส่งเสริม ในการดำเนินชีวิตและหน้าที่การงาน ไร้ศัตรู คู่แข่ง
รถสีเขียว เสริมดวงด้านเสน่ห์ที่ทำให้คนรักใคร่เมตตา และศรัทธาในตัวเรา
รถสีชมพู สีส้ม สีทอง โชคร้าย อัปมงคล ความเป็นเสนียด ศัตรูคู่แข่ง อุปสรรคในการดำเนินชีวิต

สีรถที่ถูกโฉลกสำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดี
รถสีเทา เสริมดวงด้านการแก้ปัญหา ไร้อุปสรรค ไร้ศัตรู คู่แข่ง ชีวิตมีแต่ความสะดวก ราบรื่น
รถสีฟ้า เสริมโชค เสริมโชคลาภ
รถสีแดง เสริมดวงด้านความสงบปลอดภัยจากเหตุร้าย
รถสีขาว เสริมดวงให้คนเชื่อถือและไว้วางใจ
รถสีเขียว เสริมดวงให้ประสพผลสำเร็จได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชู ได้รับการสงเคราะห์เกื้อหนุนจากผู้ใหญ่ ได้รับการส่งเสริม ในการดำเนินชีวิตและหน้าที่การงาน
รถสีส้ม สีทอง เสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หลักทรัพย์ โชคลาภ เสน่ห์ที่ทำให้คนรักใคร่เมตตา และศรัทธาในตัวเรา
รถสีดำ สีน้ำเงิน สีม่วง โชคร้าย อัปมงคล ความเป็นเสนียด ศัตรูคู่แข่ง อุปสรรคในการดำเนินชีวิต

สีรถที่ถูกโฉลกสำหรับคนเกิดวันศุกร์
รถสีน้ำตาล เสริมโชควาสนา เสริมวาสนาบารมี โชคลาภ ความโชคดี
รถสีดำ เสริมดวงด้านการแก้ปัญหา ไร้อุปสรรค ไร้ศัตรู คู่แข่ง ชีวิตมีแต่ความสะดวก ราบรื่น
รถสีแดง สีทอง สีชมพู เสริมดวงด้านความสงบปลอดภัยจากเหตุร้าย เสริมดวงด้านความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การ งาน
รถสีเขียว เสริมดวงให้คนเชื่อถือและไว้วางใจ
รถสีเหลือง เสริมดวงให้ประสพผลสำเร็จได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชู ได้รับการสงเคราะห์เกื้อหนุนจากผู้ใหญ่ ได้รับการส่งเสริม ในการดำเนินชีวิตและหน้าที่การงาน
รถสีฟ้า สีน้ำเงิน เสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หลักทรัพย์ โชคลาภ เสน่ห์ที่ทำให้คนรักใคร่เมตตา และศรัทธาในตัวเรา
รถสีเทา สีม่วง โชคร้าย อัปมงคล ความเป็นเสนียด ศัตรูคู่แข่ง อุปสรรคในการดำเนินชีวิต

สีรถที่ถูกโฉลกสำหรับคนเกิดวันเสาร์
รถสีเทา เสริมโชควาสนา เสริมวาสนาบารมี โชคลาภ ความโชคดี
รถสีทอง สีเหลือง เสริมดวงด้านการแก้ปัญหา ไร้อุปสรรค ไร้ศัตรู คู่แข่ง ชีวิตมีแต่ความสะดวก ราบรื่น
รถสีน้ำเงิน สีฟ้า เสริมดวงด้านความสงบปลอดภัยจากเหตุร้าย
รถสีแดง เสริมดวงให้คนยอมรับเชื่อถือและไว้วางใจ
รถสีชมพู เสริมดวงให้ประสพผลสำเร็จได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชู ได้รับการสงเคราะห์เกื้อหนุนจากผู้ใหญ่ ได้รับการส่งเสริม ในการดำเนินชีวิตและหน้าที่การงาน
รถสีดำ สีม่วง เสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หลักทรัพย์ โชคลาภ เสน่ห์ที่ทำให้คนรักใคร่เมตตา และศรัทธาในตัวเรา
รถสีส้ม สีเขียว โชคร้าย อัปมงคล ความเป็นเสนียด ศัตรูคู่แข่ง อุปสรรคในการดำเนินชีวิต


หากท่านต้องการประกันรถยนต์ให้อุ่นใจ สามารถเลือกซื้อประกันราคาถูก ผ่อนได้ จ่ายง่าย ซื้อเมื่อไหร่ก็ได้ 24 ชั่วโมงที่ประกันออนไลน์ www.oohoo.io
“โอมเพี้ยง!! ใครซื้อประกันจะได้รับความคุ้มครอง โป้งงง”