คือตอนนี้เฟืองสตาร์ทใหญ่มันหมุนฟรีต้องเปลี่ยนอะไรบ ้างครับ แล้วหาซื้อได้ที่ไหน