รถสวย ค่อนข้างเดิม สตาร์ทติดวิ่งได้ เล่มและชุดโอนครบ ขาย 80000 บาท ราคามีไว้ต่อรอง จอดจ.แพร่ โทร 081-7838088