เงียบพัง ....ดังวิ่ง... ครับ dt100 สภาพแห้งๆ ค่อย ๆ ทำไปครับ
https://www.youtube.com/watch?v=uXLx1WZk7E4