ท่านใดมีตามรูป โทรมาได้เลยนะครับ 099-2211009
https://www.img.live/images/2020/10/17/jwhnp.jpg
https://www.img.live/images/2020/10/17/t1480.jpg
https://www.img.live/images/2020/10/17/f1147.jpg
https://www.img.live/images/2020/10/17/index.php.jpg
https://www.img.live/images/2020/10/17/kudd8.jpg