คันเร่งบิดละหลวม เหมือนบิดไม่ขึ้นครับ สตาร์ทติดเสร็จแต่บิดไม่ขึ้นเหมือนสายมันหลวมหรือเกิ ดจากอะไรครับ ขอวิธีแก้ด้วยครับ ขอบคุณครับ