โต๊ะคอม/โต๊ะสำนักงาน มารับเองแถวหัวลำโพง 081-6225050
1.โต๊ะคอมยาว ตัวละ 900 รับสองตัว 1600.-
2.โต๊ะคอมสั้น มือสอง 650.-
3.โต๊ะสำนักงาน มือสอง 900.-