เส้นทางที่หลายคนรอคอยใกล้จะเปิดให้บริการแล้ว เส้นทางสายตะวันตก มอเตอร์เวย์ M81 “บางใหญ่ - กาญจนบุรี” กำลังจะเปิดให้ได้ทดลองใช้ฟรี 3 เดือนในปลายปีนี้ เป็นเส้นทางที่มีระยะทางประมาณ 96 กิโลเมตร ผ่าน 4 จังหวัด ตั้งแต่ กรุงเทพฯ นนทบุรี นครปฐม จนถึง กาญจนบุรี ช่วยให้การเดินทางไปยังภาคตะวันตกสะดวกขึ้นมาก ลดระยะเวลาการเดินทางจากนนทบุรีไปกาญจนบุรีไม่ถึงหนึ ่งชั่วโมง อีกไม่นานเกินรอแล้วกับ “ทางหลวงพิเศษหมายเลข M81” หรือ มอเตอร์เวย์ M81 “บางใหญ่ - กาญจนบุรี ” มาทำความรู้จักกับทางพิเศษเส้นทางนี้กัน


[size=large]โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง มอเตอร์เวย์ M81 “บางใหญ่ - กาญจนบุรี”[/size]

เป็นโครงการสําคัญอยู่ในแผนมาตรการเร่งรัดการลงทุนขอ งกระทรวงคมนาคม และมาตรการเร่งรัดโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการข องรัฐ หรือ PPP Fast Track ของกระทรวงการคลัง เพื่อเร่งรัดการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ให้เกิดผลเป็นรู ปธรรมโดยเร็ว โดยเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2559 มีแผนเปิดบริการตั้งแต่ปี 2563 แต่ช่วงแรกมีปัญหาเรื่องการเวนคืนที่ดิน ทำให้งานล่าช้า วงเงินลงทุนรวม 56,178ล้านบาท ในความรับผิดชอบของสำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง (ทล.)

เส้นทางการก่อสร้างเริ่มต้นที่จุดตัดทางหลวงพิเศษหมา ยเลข 9 ด้านตะวันตกกับถนนรัตนาธิเบศร์ บริเวณทางแยกต่างระดับบางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี และไปบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 324 (ถนนกาญจนบุรี -อ.พนมทวน) อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดโครงการ มีระยะทาง 96 กิโลเมตร ผ่าน 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี นครปฐม และกาญจนบุรี ซึ่งจะทำให้การเดินทางจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไปยังภาคตะวันตกของประเทศ สะดวกและ ประหยัดเวลาขึ้น การเดินทางจาก อ.บางใหญ่ - กาญจนบุรี ใช้เวลาเพียง 50 นาที เมื่อเปรียบเทียบกับการเดินทางโดยใช้ทางหลวงแผ่นดิน ซึ่งใช้เวลาประมาณ 2 ชม. 30 นาที

[size=large]เส้นทางจะมีทางแยกต่างระดับ (Interchange) เพื่อเชื่อมต่อกับโครงการกับทางหลวงสายสําคัญๆ มีทั้งหมด 8 แห่ง ดังนี้[/size]

1. ทางแยกต่างระดับบางใหญ่ เชื่อมต่อกับ ทางพิเศษหมายเลข 9 และ ถนนรัตนาธิเบศร์ (ทางหลวงหมายเลข 302)
2. ทางแยกต่างระดับนครชัยศรี (ทางหลวงหมายเลข 3323)
3. ชุมทางต่างระดับนครชัยศรี (ทางหลวงพิเศษหมายเลข 91)
4. ทางแยกต่างระดับนครปฐมฝั่งตะวันออก (ทางหลวงหมายเลข 3036)
5. ทางแยกต่างระดับนครปฐมฝั่งตะวันตก (ทางหลวงหมายเลข 321)
6. ทางแยกต่างระดับท่ามะกา (ทางหลวงหมายเลข 3394)
7. ทางแยกต่างระดับท่าม่วง (ทางหลวงหมายเลข 3081)
8. ทางแยกต่างระดับกาญจนบุรี (ทางหลวงหมายเลข 324)

[size=large]มีด่านเก็บค่าผ่านทางจำนวน 8 แห่ง ดังนี้[/size]
1. ด่านบางใหญ่
2. ด่านนครชัยศรี
3. ด่านศรีษะทอง
4. ด่านนครปฐมฝั่งตะวันออก
5. ด่านนครปฐมฝั่งตะวันตก
6. ด่านท่าม่วง
7. ด่านท่ามะกา
8. ด่านกาญจนบุรี

นอกจากนี้ ยังจัดให้มีที่พักริมทาง (Rest Area) เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้เส้นทางโดยตรงจำนวน 3 แห่ง ตลอดแนวเส้นทางโครงการ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. สถานที่บริการทางหลวง (Service Area) 2 แห่ง
- อำเภอนครชัยศรี
- อำเภอเมืองนครปฐม
2. จุดพักรถ (Rest Stop) 1 แห่ง
- อำเภอท่ามะกา


[size=x-large]การจัดเก็บค่าผ่านทางของโครงการ มอเตอร์เวย์ M81 “บางใหญ่ - กาญจนบุรี”[/size]

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง กรมทางหลวงได้กำหนดให้จัดเก็บค่าผ่านทางแบบระบบปิด (Closed System) ซึ่งคิดค่าธรรมเนียมตามระยะทางที่ใช้จริง โดยกรมทางหลวงจะกำหนดให้มีวิธีการจัดเก็บค่าผ่านทางท ั้งแบบเงินสด (Manual Toll Collection : MTC) แบบอัตโนมัติ (Electronic Toll Collection : ETC ) และแบบ Multi-lane free flow (M-Flow) มีค่าบริการสำหรับรถยนต์ 4ล้อ โดยประมาณ 20 -150 บาท ตามระยะทาง

เส้นมอเตอร์เวย์ M81 “บางใหญ่ - กาญจนบุรี” คาดว่าจะเปิดทดลองให้ประชาชนได้ทดลองใช้งานฟรี ชั่วคราว 7 วัน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ปลายเดือนธันวาคม 2566 ตลอดเส้นทางยาว 96 กม. ตั้งแต่ บางใหญ่ จนถึงปลายทางที่ กาญจนบุรี ส่วนการเปิดให้ใช้งานจริงตลอดเส้นทาง เพื่อทดสอบระบบโดยยังไม่เก็บเงินค่าผ่านทางจะเปิดในเ ดือนกันยายน 2567 และเปิดเต็มรูปแบบพร้อมเก็บเงินค่าผ่านทางต้นเดือนมก ราคม 2568 หลังวันหยุดยาวปีใหม่ 2568

อีกไม่นานเกินรอแล้วที่จะได้ใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์ M81 “บางใหญ่ - กาญจนบุรี” จะเดินทางไปไหน ก็อุ่นใจทุกเส้นทาง
วางใจให้สินมั่นคงประกันภัยช่วยดูแลรถคุณ ประกันรถยนต์ตามเวลา จ่ายสบาย ไม่ต้องจ่ายเป็นเงินก้อน เลือกคุ้มครองได้ตามใจ 3, 6, 12 เดือน
คลิก www.smk.co.th/premotor หรือ โทร. 1596 ตลอด 24 ชั่วโมง Line : smkinsurance
และสามารถติดตามเนื้อหาสาระดีๆ เพิ่มเติมได้ที่ https://smkinsurance.blogspot.com