การไหว้แม่ย่านางรถนับเป็นอีกหนึ่งพิธีการที่ผู้ขับข ี่รถยนต์หลายคนมีความเชื่อว่า จะช่วยเสริมสิริมงคลให้สามารถเดินทางบนท้องถนนได้อย่ างปลอดภัย ปราศจากภยันตรายต่างๆ ที่อาจเข้ามาส่งผลกระทบต่อรถยนต์จนอาจสร้างความเสียห ายให้กับชีวิตและทรัพย์สินของผู้ขับขี่ได้ แล้วการไหว้แม่ย่านางรถจะต้องใช้อะไรบ้าง

[size=large]แม่ย่านางคือใคร[/size]

ข้อมูลจากเว็บไซต์ศิลปะวัฒนธรรม (https://www.silpa-mag.com/history/article_59176) ระบุว่า “แม่ย่านาง” เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนไทยนิยมกราบไหว้บูชาในฐานะ ผู้คุ้มครองป้องกันภยันตรายประจำพาหนะต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น เรือ รถยนต์ เครื่องบิน เนื่องจากสังคมไทยมีความเชื่อเรื่อง “ขวัญ” มีการทำขวัญสัตว์พาหนะ เช่น ทำขวัญช้าง ทำขวัญควาย, รวมถึงการทำขวัญพาหนะ เพื่อให้เป็นสิริมงคล คุ้มครองป้องกันภยันตราย และเป็นการกราบไหว้บูชาขอขมาเทพารักษ์ที่สถิตอยู่ในต ้นไม้มาทำเป็นพาหนะ เช่น การทำขวัญเกวียน การทำขวัญเรือ การทำขวัญราชรถ-ราชยาน

[size=large]ไหว้แม่ย่านางวันไหนดี[/size]

คนไทยส่วนใหญ่นิยมไหว้แม่ย่านางช่วงวันสงกรานต์ ในวันที่ 15 เมษายนซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยตามแบบโบราณ บางคนอาจนิยมไหว้ในช่วงเทศกาลตรุษจีน หรือทุกวันพระ ขึ้น 15 ค่ำ แต่ถ้าหากไม่สะดวกในวันดังกล่าว ก็จะถือฤกษ์ตามที่ตนเองสะดวก โดยรถยนต์และรถจักรยานยนต์จะนิยมไหว้กันปีละครั้ง แต่สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับรถ เช่น รถเครน รถบรรทุก รถทัวร์ เป็นต้น ก็ควรไหว้แม่ย่านางปีละ 2 ครั้ง โดยเวลาที่เป็นมงคลแก่การไหว้มักจะเป็นช่วงเช้าประมา ณ 07.09 น. แต่จะไม่เกิน 10.09 น.

[size=large]ของไหว้และผลไม้ไหว้แม่ย่านาง[/size]

การเตรียมของไหว้ หรือผลไม้ไหว้แม่ย่านางรถ แต่ละภาคแต่ละจังหวัดจะมีความแตกต่างกันตามขนบธรรมเน ียมประเพณีของแต่ละพื้นที่ แต่ของไหว้ที่จำเป็นต้องมีหลักๆ ก็จะมีดังต่อไปนี้

– ผลไม้ไหว้แม่ย่านางรถ ควรเป็นผลไม้มงคล 5 ชนิด ได้แก่ กล้วยน้ำว้าสุก 2 หวี และผลไม้อื่น ๆ อีก 4 อย่าง
– ข้าว 1 ถ้วย
– น้ำ 1 แก้ว (ขวดใหม่)
– หมาก, พลู และยาเส้นสีฟัน 3 คำ
– ยาสูบ 3 มวน
– ธูป 9 ดอก

[size=large]ผลไม้มงคล 5 อย่าง สำหรับไว้แม่ย่านางรถ[/size]

1. สับปะรด ตรงกับคำว่า “อั่งไล้” ในภาษาจีนแต้จิ๋ว แปลว่า เรียกสีแดงมา ซึ่งหมายถึงการเรียกโชคลาภ เงินทองและความเป็นสิริมงคลให้เข้ามาหาตนเอง และสัปปะรถ ยังเป็นสัญลักษณ์ที่ชาวจีนนำไปดัดแปลงเป็นโคม สำหรับไว้แขวนแต่งบ้านช่วงตรุษจีนด้วย

2. แก้วมังกร เป็นผลไม้สีแดง ซึ่งคนจีนถือว่าเป็นสีมงคล และนับถือมังกรเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ใช้แทนความอุดมสมบูรณ์และความร่ำรวย ถ้าหากเป็นพันธุ์เนื้อแดง ก็จะยิ่งเพิ่มความมงคลมากเป็นวมีคูณ แก้วมังกรจึงเป็นผลไม้ที่คนเชื้อสายจีน นิยมไหว้ในทุกๆ เทศกาล

3. ทับทิม เป็นผลไม้สีแดงเช่นเดียวกับแก้วมังกร สื่อถึงความแน่นแฟ้น ความสามัคคีกันภายในครอบครัวเหมือนเม็ดทับทิมที่อัดแ น่นอยู่ในผล

4. ส้ม เป็นผลไม้ที่มีสีส้มหรือสีทอง เป็นแห่งความสิริมงคล การมีโชคลาภ ประสบแต่สิ่งดีๆ ในชีวิต ภาษาจีนแต้จิ๋วเรียกว่า “ไต้กิก” ซึ่งพ้องเสียงกับคำว่า “กิก” ในภาษาจีนแต้จิ๋ว ที่แปลว่าโชคดี จึงเป็นผลไม้ที่คนเชื้อสายจีน นิยมใช้ไหว้ในทุกๆ เทศกาลเช่นกัน

5. กล้วยหอม ในภาษาจีนแต้จิ๋วเรียกว่า “เก็ง-เจีย” จะเล่นเสียงว่า “เก็ง-เจีย-เก็ง-ไล้” แปลว่า ถึงโชคเข้ามา เป็นสัญลักษณ์แทนการกวักเรียกโชคลาภ และความมงคลต่างๆ ให้เข้ามาหา

[size=large]ขั้นตอนการไหว้แม่ย่านาง[/size]

1. หลังจากที่เตรียมของไหว้เรียบร้อยแล้ว ก็ให้จัดโต๊ะเพื่อเตรียมทำพิธีไหว้แม่ย่านาง โดยบริเวณที่ตั้งโต๊ะไม่ควรอยู่ห่างจากรถที่นำมาทำพิ ธีมากจนเกินไป
2. จากนั้นสตาร์ทรถแล้วบีบแตร 3 ครั้ง พร้อมกับจุดธูป 9 ดอกให้คนทำพิธี โดยกล่าวคำถวายของไหว้แม่ย่านาง
3. เมื่อกล่าวคำถวายของไหว้แม่ย่านางจบแล้ว
4. ให้ตั้งจิตอธิษฐานขอพรให้ขับขี่ปลอดภัย แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง
5. จากนั้นรอจนธูปหมด ค่อยกล่าวคำลาของไหว้แม่ย่านาง ก็เป็นอันเสร็จพิธี

คนไทยส่วนใหญ่ก็จะนิยมนำของไหว้กลับไปรับประทาน หรือแบ่งปันญาติมิตร เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตต่อไป โดยการไหว้แม่ย่านางจะช่วยในเรื่องของการขับขี่ให้ปล อดภัยจากอันตรายต่างๆ เป็นสิริมงคลแก่รถและผู้ใช้งาน ทั้งนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคล แล้วแต่ว่าใครจะทำหรือไม่ทำก็ได้ ถึงอย่างไรก็ตาม ความเชื่อเป็นสิ่งที่คอยยึดเหนี่ยวจิตใจเราเท่านั้น

แม้ว่าการไหว้ย่านางรถเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้จิตใจ รู้สึกดีที่ทุกการเดินทางจะมีท่านคอยปกปักรักษา แต่ก็ไม่ควรหลงลืมที่จะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยใน ทุกการขับขี่บนท้องถนน ประกันรถยนต์ตามโปรไฟล์ ..โปรไฟล์ยิ่งดี ความเสี่ยงยิ่งต่ำ เบี้ยยิ่งถูก.. โปรไฟล์คุณอาจดีกว่าที่คุณคิด เบี้ยเริ่มต้นเพียง 6,999 บาท ประกันประเภท 1 ซ่อมอู่ ที่เบี้ยประกันภัยสอดคล้องกับข้อมูลผู้ซื้อประกัน และยังถูกลงได้อีก หากเลือกแบบมีดีดัก และระบุชื่อผู้ขับขี่ (ลดสูงสุดเหลือเพียง 3,999 บาท) ผู้ที่มีโปรไฟล์ดี หรือความเสี่ยงน้อย เบี้ยประกันรถยนต์ก็จะยิ่งถูกตามไปด้วย ให้ความคุ้มครองครอบคลุมทุกเรื่อง ทั้งความเสียหายต่อตัวรถยนต์หรือบุคคลภายนอก รถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม สนใจรายละเอียดคลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.smk.co.th/productmotordetail/20 พร้อมเช็กโปรไฟล์ของคุณได้ที่นี่ smkall.smk.co.th หรือ โทร. 1596 ตลอด 24 ชั่วโมง Line : smkinsurance และสามารถติดตามเนื้อหาสาระดีๆ เพิ่มเติมได้ที่ https://smkinsurance.blogspot.com