รถยนต์เป็นพาหนะสำคัญที่ผู้ขับขี่ต้องใช้งานอย่างต่อ เนื่องเป็นประจำทุกวัน การดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่เจ้าของรถยนต์ต้องให้ความใส่ใจ แต่ในหลายครั้งก็ยังพบว่า รถยนต์ยังมีอาการสตาร์ตไม่ติดแต่ไฟหน้าปัดยังขึ้นมาแ สดงให้เห็นบนหน้าจอ อาการรถสตาร์ตไม่ติดแต่ไฟหน้าปัดขึ้นโชว์ปกตินั้นอาจ เกิดได้จากหลากหลายปัจจัย และหากหาสาเหตุได้พบก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูก จุด จะเกิดจากสาเหตุใดบ้าง

[size=large]ทำไมรถยนต์สตาร์ตไม่ติด แต่ไฟและวิทยุยังทำงาน [/size]

หากรถยนต์สตาร์ตไม่ติดแต่ไฟและวิทยุยังทำงานได้ เนื่องมาจากปริมาณของกระแสไฟที่แต่ละอุปกรณ์ต้องการม ีค่าไม่เท่ากัน ซึ่งไฟหน้า วิทยุ และอุปกรณ์อื่นๆ ของรถยนต์จะใช้ไฟในปริมาณที่น้อยมาก ในขณะที่การสตาร์ตรถจำเป็นต้องใช้ไฟประมาณ 300 amp ขึ้นไปในแต่ละครั้ง จึงทำให้ไฟอุปกรณ์ต่างๆ ในรถยนต์ยังคงสามารถทำงานอยู่ได้แต่ไม่สามารถสตาร์ตร ถยนต์ได้

[size=large]รถยนต์สตาร์ตไม่ติด เกิดจากสาเหตุใดได้บ้าง[/size]

1. เข้าเกียร์ผิด
แม้การเข้าเกียร์ผิดอาจดูเป็นเรื่องเล็ก แต่ก็เป็นความเผลอเรอที่หลายคนมองข้ามไป โดยเฉพาะกับรถเกียร์ออโต้ หากผู้ขับขี่เจอปัญหารถสตาร์ตไม่ติด หรือบิดกุญแจแล้วแต่มีไฟหน้าปัดขึ้นแสดงอยู่ อาจลองตรวจสอบเกียร์รถดูก่อนว่า เข้าเกียร์อื่นๆ นอกเหนือจากเกียร์ N หรือ เกียร์ P อยู่หรือไม่ เพราะบางครั้งการที่รถสตาร์ตไม่ติด อาจเกิดจากระบบรักษาความปลอดภัยของรถยนต์ที่ป้องกันก ารเกิดอุบัติเหตุขณะเข้าเกียร์ทิ้งไว้

2. แบตเตอรี่มีปัญหา
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากแบตเตอรี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที ่ทำให้เกิดปัญหารถสตาร์ตไม่ติดอยู่บ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน หรือพฤติกรรมการขับขี่ อาจทำให้ขั้วแบตเตอรี่หลวม หลุด หรือแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ เบื้องต้นผู้ใช้งานอาจจะลองพ่วงแบตเตอรี่จากรถยนต์คั นอื่นดูก่อน หากลองพ่วงดูแล้วสามารถสตาร์ตติดในทันที ก็แสดงว่าแบตเตอรี่กำลังมีปัญหา หรือถ้าหากเป็นรถยนต์ประเภท EV เมื่อเกิดปัญหากับแบตเตอรี่ก็อาจทำให้รถสตาร์ตไม่ติด และไม่สามารถใช้งานต่อได้ และควรรีบนำมาให้ช่างผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ตรวจสอบให้โ ดยเร็วที่สุด (ขี้เกลือแบตเตอรี่ ทำให้รถสตาร์ตไม่ติดจริงหรือ? https://www.smk.co.th/newsdetail/375)

3. ไดชาร์จได้รับความเสียหาย
สำหรับรถยนต์ที่ยังพอสตาร์ตได้ แต่สักพักกลับดับลงอีก และหากตรวจเช็กดูแบตเตอรี่แล้วก็ปกติดี ไม่ได้เกิดความเสียหาย ให้สันนิษฐานได้ว่าไดชาร์จอาจเสื่อมหรือได้รับความเส ียหาย โดยสามารถตรวจดูได้โดยสตาร์ตรถทิ้งไว้สักพักและถอดขั ้วแบตเตอรี่ออกข้างหนึ่ง หากรถมีอาการกระตุก ไฟตก หรือรถดับ ก็มีความเป็นไปได้สูงว่าไดชาร์จรถยนต์เสื่อมสภาพ

4. มอเตอร์สตาร์ตเสื่อม
หากรถสตาร์ตไม่ติด และแผงหน้าปัดไฟขึ้นตามปกติ แต่เมื่อสตาร์ตกลับมีเสียงดังแก๊กๆ หรือสตาร์ตไม่ติดเลย อาจเป็นไปได้ว่ามอเตอร์สตาร์ตมีปัญหา ให้ลองนำตัวมอเตอร์มาเคาะดูว่า อาจเป็นเพราะสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ในตัวมอเตอร์ ซึ่งหากเกิดจากสาเหตุนี้ก็พอจะช่วยทำให้สามารถขับขี่ ต่อไปได้ ดังนั้นผู้ขับขี่จึงต้องระมัดระวังไม่ให้เศษผ้า เส้นผม หรือสิ่งแปลกปลอมหลุดเข้าไปในเครื่องยนต์ แต่หากเกิดจากการที่มอเตอร์สตาร์ตเสื่อม หรือได้รับความเสียหาย ก็ควรนำรถยนต์เข้าตรวจสอบที่ศูนย์บริการโดยเร่งด่วน

5. น้ำมันหมด
น้ำมันหมดเป็นหนึ่งในสาเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยกับอาการร ถสตาร์ตไม่ติด เนื่องจากผู้ขับขี่ไม่ได้สนใจเรื่องของระดับน้ำมันเช ื้อเพลิงในถังจนก่อให้เกิดปัญหารถดับหรือสะดุด ก่อนสตาร์ตรถออกจากบ้านจึงควรสังเกตระดับน้ำมันบนหน้ าปัดทุกครั้ง หากพบว่าปริมาณเชื้อเพลิงอยู่ในระดับน้อยก็ควรรีบเติ มน้ำมันก่อนจะเกิดเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงขึ้นระหว่างท าง

6. สายฟิวส์และส่วนประกอบจุดระเบิดขาด
หากแบตเตอรี่สามารถทำงานได้ตามปกติ ก็อาจมีปัญหาที่สะพานไฟมอเตอร์สตาร์ต หรือสายฟิวส์ขาด ซึ่งทำให้กระแสไฟไม่สามารถผ่านมาถึงสะพานไฟหรือสตาร์ ตเตอร์ได้ เพื่อการตรวจสอบ จำเป็นที่จะต้องเช็คเกี่ยวกับฟิวส์ทั้งหมดก่อนว่ามีฟ ิวส์ขาดหรือไม่ และจากนั้นให้เช็คพลังงานไฟฟ้าที่สะพานไฟหรือมอเตอร์ สตาร์ต

ปัญหารถสตาร์ตไม่ติด แต่มีไฟหน้าปัดขึ้น อาจเกิดขึ้นได้จากหลากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหมด มอเตอร์สตาร์ตเสื่อม ไดชาร์จได้รับความเสียหาย หรือแบตเตอรี่มีปัญหา ไปจนถึงการเผลอเข้าเกียร์ผิด ซึ่งหากทราบสาเหตุที่แน่ชัด ก็จะช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างทันท่ว งที

ช่วยดูแลรถยนต์ให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยประกันรถยนต ์ตามโปรไฟล์ ..โปรไฟล์ยิ่งดี ความเสี่ยงยิ่งต่ำ เบี้ยยิ่งถูก.. โปรไฟล์คุณอาจดีกว่าที่คุณคิด เบี้ยเริ่มต้นเพียง 6,999 บาท ประกันประเภท 1 ซ่อมอู่ เบี้ยประกันภัยสอดคล้องกับข้อมูลผู้ซื้อประกัน และยังถูกลงได้อีก หากเลือกแบบมีดีดักและระบุชื่อผู้ขับขี่ (ลดสูงสุดเหลือเพียง 3,999 บาท) ผู้ที่มีโปรไฟล์ดี หรือความเสี่ยงน้อย เบี้ยประกันรถยนต์ก็จะยิ่งถูกตามไปด้วย ให้ความคุ้มครองครอบคลุมทุกเรื่อง ทั้งความเสียหายต่อตัวรถยนต์หรือบุคคลภายนอก รถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม เช็กโปรไฟล์ของคุณได้ที่นี่ https://smkall.smk.co.th สนใจรายละเอียด คลิก https://www.smk.co.th/productmotordetail/20 หรือ โทร. 1596 ตลอด 24 ชั่วโมง Line : smkinsurance และสามารถติดตามเนื้อหาสาระดีๆ เพิ่มเติมได้ที่ https://smkinsurance.blogspot.com