ซื้อแยกหรือจะเหมา ต่อรองได้เน้อ เอาไปเช็คเอง ราคาตามรูปรวมส่งเอกชนประกันแตก