ขายยาง FKR Rs880 GALLANT ขอบ 17 หน้ายาง 110,140 หนึ่งคู่

LINE : ksjame

Motorcycle FKR Rs880 GALLANT Tyre - RM155
Condition: New
Size:17/70/110,140
Material:Rubber (Soft Compound)
**** ผลิต 30/16 ****


https://www.dropbox.com/sh/qnxzia105sutjfj/AAA8fAalYs8tiVyPtN5MpOdwa?dl=0