ผมซื้อรถ Vespa มามีทะเบียนเลขโครง+เครื่องตรงตามเล่ม รถจดปี2534 ครับ ที่สงสัยคือเลขโครงกับเครื่องเลขเดียวกันคือ TH12172 ผมอยากสอบถามพี่ๆว่ารถคือรุ่นอะไรปีอะไร แล้วทำไมเลขโครง+เครื่องถึงขึ้นด้วย TH