ขออุญาต ตามหา CB 72- CB 77 ครับ
ขอรถเเท้ๆ ไม่ตอกเลข ไม่สวม เล่ม
เครื่อง ขอให้สตาร์ทติด ขี่ดี ย้ำ ขี่ดี นะครับ ไม่ใช่ขี่ได้ นะครับ
ท่านใด...

More...