ขายรถป็อปเล็กๆยี่ห้อฮอนด้าไว้ขี่ซื้อกับข้าวหรือใช้ ในหมู่บ้านสภาพเครื่องยนต์สมบูรณ์ดีขี่ได้ปรกติคาร์บ ูเรเตอร์เปลี่ยนใหม่แล้วสภาพตามรูปขายถูก 4550 บาท...

More...