แก่แล้ว เลิกสะสม

Vespa ทะเบียนแท้ ทั้ง 2 คัน,
เป็นรถมือเดียวออกห้าง เจ้าของเดิมเป็นครูใช้ขี่ไปสอนหนังสือ ผมเป็นมือที่ 2
รถทำมาเก็บ ขี่น้อยมาก...

More...