สภาพนี้ครับรถตอนนี้ยุในโกดังไม่มีเวลาหาอะไหล่ครับ กล่องไฟเจ้งไปกล่องนึงครับ(รุ่นนี้มี2กล่อง)ใครต้องก ารไปปั้นต่อให้หน่อยครับ สงสารมัน...

More...