ขาย gto มีทะเบียนแต่ขาดตอ่5000บาท โทร 091-725-8177