รถสีฟ้า หลังคาขาว เครื่อง 1000 คาร์บิว รถวิ่งได้ปกติ จอไข่ วัดรอบแต่ง นาฬิกา

(แอร์ไม่เย็นต้องทำเพิ่ม) สอบถามเพิ่มเติมที่ 0958239645

ราคา 355,000.-