• โถปั่น 5L การผลิตต่อครั้ง 1.5 กิโลกรัม
  • กำลังการผลิตสูงสุดโดยประมาณ
...