ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคับ พวกเราเป็นกลุ่มตั้งใหม่แต่ก็มีใจรักคับ พวกเรามีแต่เด็กๆคับถ้าสมาชิกของเราไปทำผิดอะไรก็ขอโ ทษด้วยนะคับ

Mclovem.hi5.com